Rasmus och kattvisan

Rasmus på luffen

När: 11.40 – 12.00
Var: Rasmus Lada

Plats: Rasmus lada

För att få en bit mat ska Rasmus och Oskar hugga lite ved åt en bondfru. Fast Oskar vill ju förstås hellre spela en trudelutt. När det gäller arbete, är jag nöjd med lite, säger han. Rasmus berättar att han drömde om en katt, Oskar spelar lite på sitt dragspel och vips, så har de gjort en visa!

Tillbaka