Karlsson på takets miljö är öppen för lek

Karlsson på Taket
När: 13.00 – 18.00
Var: Karlssons tak i Vasastan

Tillbaka