“When Emil made some successful reckless deals at the auction in Backhorva.”

När folk ska sälja sina pinaler och grejer, så ställer dom till med auktion för att andra människor ska komma dit och köpa. Idag är det auktion i Backhorva, och alla människor vill dit, så även Emil. Auktioner var det roligaste de visste i Lönneberga och hela Småland.

Emil satte på sig sin mysse och gjorde sig färdig för att komma iväg. Men man kan ju inte fara på auktion utan ett öre på fickan. Det man inte kan få på det ena sättet får en skaffa sig på det andra, tänker Emil. För fara på auktion det ska han, till pappa Antons stora förtret!

Go back