Astrid Lindgren-sällskapet

Astrid Lindgren-sällskapet är en mötesplats för alla som beundrar Astrid Lindgren. Både som författare och människa och ser hennes verk som en omistlig del av det svenska kulturarvet, hennes offentliga ställningstaganden och som ett föredöme i fråga om självständigt tänkande och omsorg om de svaga och utsatta. Sällskapet, som grundades i maj 2002, har till syfte att främja kännedom om och forskning kring Astrid Lindgren och hennes författarskap samt att värna om de humanistiska och demokratiska värderingar som kommer till uttryck i hennes livsgärning.

logo_alsInformation om hur man blir medlem får du genom att klicka på länken:
www.astridlindgrensallskapet.se